Pomarex Sp. z o.o.

pomarex_logo

Nowe wydanie enova365 w wersji 2401.4.8 już dostępne

W nowej wersji pojawiły się zmiany związane z przepisami prawa w zakresie Kadr i Płac.
Zmiany w module Kadry Płace objęły:
Podstawa zasiłku - dopełnianie wynagrodzenia pomniejszonego z tytułu siły wyższej oraz wliczanie wynagrodzenia z tytułu siły wyższej do podstawy zasiłku wg bieżącej interpretacji opublikowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Deklaracja ZUS - wybór KEDU podczas generowania deklaracji ZUS Z-3 i ZUS Z-3a został usystematyzowany.

! Informacja dodatkowa - przypomnienie. Od planowanej na 22 kwietnia 2024 wersji 2404 enova365 będzie dostępna jedynie w nowej technologii Microsoft .NET6.