Pomarex Sp. z o.o.

pomarex_logo

Nowe wydanie enova365 w wersji 2401.3.7 już dostępne

W nowej wersji znalazły się zmiany funkcjonalne w modułach Kadry Płace, Księgowość, Handel i CRM.
Zmiany dla modułu Kadry Płace:
Umowa o pracę - możliwość wyświetlenia oraz wyeksportowania do arkusza excel w formacie tekstowym informacji o wymiarze etatu w postaci jednej kolumny.
Właściciel - poprawione zostało wyliczanie podstawy składki zdrowotnej w przypadku zmiany opodatkowania właściciela na podatek naliczany według skali lub podatek liniowy.
Właściciel - poprawione zostało wyliczanie okresu zawieszenia działalności w rozliczeniu rocznym składki zdrowotnej właściciela.

! Informacja dodatkowa - przypomnienie. Od planowanej na 22 kwietnia 2024 wersji 2404 enova365 będzie dostępna jedynie w nowej technologii Microsoft .NET6.