Pomarex Sp. z o.o.

pomarex_logo

Nowe wydanie enova365 w wersji 2404.0.0 już do pobrania

W nowej wersji pojawiły się nowości funkcjonalne ze szczególnym naciskiem na moduły Projekty i budżetowanie, BI, Produkcja, Handel i Nieruchomości.Jest to też pierwsza wersja oparta wyłącznie o technologię Microsoft .NET6.Zmiany w module Handel: Ceny i rabaty - pojawiła się funkcjonalność wymagana przez dyrektywę Omnibus pozwalająca na rejestrowanie historii zmian cen. Umowy cykliczne - w ramach dokumentu Umowy można rejestrować pozycje będące jednym z dwóch typów - usługi realizowanej cyklicznie i pozycji dla której podstawą obliczeń ilości jest odczyt z licznika.Zmiany w module Nieruchomości Nowy mechanizm rozliczeń najmów i odczytów liczników oraz usług obiektów nieruchomości. Dodane zostało pole Lokalizacja na obiektach liczników w obszarze Nieruchomości. Dzięki temu można określić precyzyjnie umiejscowienie licznika znajdującego się poza lokalizacją nieruchomości nadrzędnej.Zmiany w module Praca Hybrydowa: Rezerwacje - pojawiła się opcja graficznej rezerwacji stanowisk pracy.Zmiany w module Business Intelligence: Raporty przestawne - dodana została opcja zapisu filtrowania w ustawieniach raportu przestawnego. Merytoryczne w obszarze CRM - pojawiły się nowe modele danych dla floty oraz modele danych dla analizy budżetowania rozszerzonego w ujęciu okresowym. Merytoryczne w obszarze księgowym - dodane zostały domeny zbierające dane z preliminarza i rozliczeń w nim zawartych.Zmiany w module Projekty i Budżetowanie Budżetowanie - pojawiły się definicje budżetów z zebranymi w nich wszystkimi parametrami związanymi z budżetem. Budżetowanie - definicja projektu wzbogaciła się o możliwość określenia listy definicji budżetów wg których możliwe będzie tworzenie budżetów pod tworzonymi projektami. Możliwe jest też oznaczenie jednej z definicji jako domyślnej. Budżetowanie - w definicji pojawiła się opcja oznaczenia czy parametry budżetu takie jak np. Typ okresu, Sposób rozliczania czy Wariant rozliczania mają być ustawione wg definicji czy też można je ustawić na kreowanym budżecie. Budżetowanie - w nagłówku budżetu dodany został symbol definicji.Zmiany w module Produkcja: Ogólne dla modułu - dodana została nowa baza przykładowa przeznaczona do prezentacji i zapoznania się z funkcjonalności modułu w wersji zaawansowanej. Meldunki produkcyjne - pojawiła się nowa czynność Rozlicz materiały tworząca dokumenty rozchodowe. Zlecenia produkcyjne - możliwe jest już wystawianie zleceń produkcyjnych do pozycji z zamówień od odbiorców. Zlecenia produkcyjne - dodany został obszar Pozycje zleceń umiejscowiony w sekcji Realizacja produkcji.