Pomarex Sp. z o.o.

pomarex_logo

Najnowsza enova365 z numerem 2406.0.0 jest już dostępna

Numer 2406.0.0 kończy ostatni etap transformacji technologicznej do .NET8 oraz wprowadza zmiany prawne i funkcjonalne do systemu.
Wybór najważniejszych zmian dla ERP enova365.

Ogólne:
Dyskusje - dodana została nowa forma komunikacji wewnątrzfirmowej. Dyskusja wspomaga współpracę między pracownikami dając możliwość wprowadzania komentarzy pojedynczo lub do grupy pracowników.


Nowe funkcje dla modułu CRM:
Członkowie i Szkolenia - możliwe jest od tej wersji tworzenie własnych Definicji rodzajów szkoleń oraz udział i zgłaszanie własnych pracowników na szkolenia.
SMS - podczas wysyłki SMS z poziomu faktury kontrahent będzie automatycznie przypisywany do zdarzenia

Nowości w module Kadry Płace:

Import z PUE - automatyczny import nieobecności ze statusem Skorygowane i Anulowane dla pracownika gdy nastąpiła rezygnacja ze świadczenia rehabilitacyjnego

Import z PUE - automatyczny import nieobecności ze statusem Skorygowane i Anulowane dla pracownika na urlopie wypoczynkowym u którego w tym okresie wystąpiła nieobecność związana z opieką ZUS przekraczającą okres urlopu

Import z PUE - importowanie nieobecności ze statusem Wsteczne - do wyjaśnienia i Wsteczne - uzasadnione

Import z PUE - dodane zostały nowe parametry: Importuj zwolnienie chorobowe do wyjaśnienia na nieobecność, Importuj opiekę ZUS do wyjaśnienia na nieobecność

Nieobecności - wersja wprowadza obsługę wnioskowania oraz rozliczenia urlopu doktoranckiego, szkoleniowego oraz weterana
Zmiany w module Handel:

Ceny i rabaty - od tej wersji możliwe jest na pozycji dokumentu handlowego podanie informacji o zastosowanej cenie i rabatach

Drukarki fiskalne - dodana została opcja wystawiania e-paragonów na drukarkach fiskalnych POINT produkowanych przez firmę NOVITUS. Drukarki te obsługują bezpośrednią wysyłkę e-paragonów na HUB Paragonowy Ministerstwa Finansów

Kurierzy - obsługiwane są teraz także przesyłki kurierskie spedytora Orlen

Zmiany dla modułu Produkcja:

Meldunki - nowa funkcja rozliczenia i wycofania rozliczenia meldunku łączące funkcje rozliczenia i wycofania tego rozliczenia dla materiałów, odpadów, wyrobów.

Zlecenia produkcyjne - nowa zakładka Wykres Gantta z pokazaniem operacji produkcyjnych graficznie na osi czasu

Technologia - nowa zakładka Wykres Gantta z przedstawionymi graficznie operacjami technologicznymi

Nowości modułu Projekty i Budżetowanie:

Budżetowanie - nowa opcja zatwierdzania opisów analitycznych w dokumencie preliminarza i delegacjach PWS

Budżetowanie - dla budżetowania rozszerzonego pojawiła się opcja centralnego sterowania wersjami planów dla budżetów

Budżetowanie - od wersji 2406.0.0 można definiować kategorie budżetowe służące do korygowania wprowadzonych wcześniej zapisów

Zmiany w module Księgowym:

Dekrety - nowa opcja masowej predekretacji dokumentów z listy ewidencji dokumentów