Pomarex Sp. z o.o.

pomarex_logo

nowoczesne zarządzanie nieruchomościami

enova365 Nieruchomości

Administracja nieruchomościami należącymi do przedsiębiorstwa staje się prosta i pozwala obniżyć koszty związane z zarządzaniem nimi oraz zapewnia osobom powołanym wgląd w dane potrzebne do podejmowania decyzji dzięki enova365.

Zarządzanie bazą

Zarządzać można nieruchomościami różnego typu: działkami gruntowymi, obiektami tymczasowymi, budowlami i budynkami.

Obsługa procesów biznesowych

enova365 oferuje możliwość obsługi umów z najemcami, wykonawcami, pozwala również na zarządzanie remontami. Zarządzane mogą być nieruchomości komercyjne, biurowe i mieszkaniowe.

Integracja

System enova365 pozwala na integrację z innymi elementami systemu: finansami, fakturami czy księgą inwentarzową

Obowiązki prawne

enova365 daje Twojej firmie możliwość przechowywania w jednym miejscu wymaganych prawem dokumentów, tj badań technicznych, przeglądów, polis ubezpieczeniowych i atestów itd.